Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 19 Maart 2019 ** Revised: March 19, 2019

 

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

 

Emily Hobhouse-borsspeld

 
Emily Hobhouse-borsspeld

Pragtige replikas van die Emily Hobhouse-borsspeld.

 
Die oorspronklike borsspeld waarvan die replikas nageboots is, word oorhandig aan Mev. L. van der Berg.
 

Aanvullende nota 30 Oktober 2017

Tante René Lombard, destydse ondervoorsitter van die komitee, oorhandig die oorspronklike borsspeld aan Vicky Heunis van die Boereoorlogmuseum. Mr Gerrie van die Walt, wat 'n boek met die titel De Camp Courant, geskryf het, het die oorhandigingsgeleentheid bygewoon.

By gebeure in die Brandfort-konsentrasiekamp kan meer gelees word oor die borsspeld wat Emily Hobhouse aan een van die dames in die kamp gegee het.

Kyk gerus ook by Boeke vir 'n lys van boeke wat Mr Gerrie van der Walt oor gebeure tydens die Tweede Vryheidsoorlog geskryf het.

 


Tante René Lombard

Vicky Heunis, René Lombard en Gerrie van der Walt
 

De Camp Courant
Op / Up
Erfenis
Hobhouse
Herdenking
Datums
Leesstof
Vryheidsembleem

 

•  • De Camp CourantOp / UpErfenisHobhouseHerdenkingDatumsLeesstofVryheidsembleem

 

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

Free Books and other free stuff at Calgary Bargains

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

piazza.arkpark.com

ARK Webontwerp © 1998 - 2019
ARK Web Design © 1998 - 2019

Engel met God se Woord, die Bybel

 

Bekering

Bybelteks

Bible Text