Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 19 Maart 2019 ** Revised: March 19, 2019

 

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

 

 
Kliek duimnael vir groter weergawe

Daar was Boere-krygsgevangeneskampe in o.a. Groenpunt en Simonstad, maar Boere is dikwels eerder verban na plekke soos Bermuda, Ceylon, St. Helena en selfs IndiŽ.

Ceylon

Die naam, De Camp Courant, is deur Dames Perspektief voorgestel. Dit was die naam van 'n koerant in die krygsgevangenekamp te Ceylon.

 

De Camp Courant
Op / Up
Oorsig
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaapland
Natal
Vyande
Oorlogsgebeure
Krygsgevangenes
Modes
Projekte
Organiseerders
Volgende uitgawe
Dank
Inligtingsversoek
Inligting

 

•  • De Camp CourantOp / UpOorsigKonsentrasiekampeTransvaalOVSKaaplandNatalVyandeOorlogsgebeureKrygsgevangenesModesProjekteOrganiseerdersVolgende uitgaweDankInligtingsversoekInligting

 

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

Free Books and other free stuff at Calgary Bargains

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

piazza.arkpark.com

ARK Webontwerp © 1998 - 2019
ARK Web Design © 1998 - 2019

Engel met God se Woord, die Bybel

 

Bekering

Bybelteks

Bible Text