Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 27 September 2018 ** Revised: September 27, 2018

Nuwe Boeke bygevoeg in 2017 New Books added in 2017

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

 

 Die Volkskomitee

Voorsitter: Prof. H. van der Wateren

Die Volkskomitee is verkies om die herdenking van die Tweede Vryheidsoorlog funksies te koŲrdineer.

Die Volkskomitee het verskeie komitees aangewys, o.a. die volgende:

  • 'n FinansiŽle komitee
  • 'n Geskiedenis-komitee
  • 'n Buitelandse komitee
  • 'n Jeugkomitee
  • 'n Vrouekomitee
 

Vrouekomitee

Voorsitter: Lucia van den Berg

Mev. Lucia van den Berg
Fotobyskrif: Mev. Lucia van den Berg
 

De Camp Courant
Op / Up
Boeke
Oorsig
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaapland
Natal
Vyande
Oorlogsgebeure
Krygsgevangenes
Modes
Projekte
Organiseerders
Volgende uitgawe
Dank
Inligtingsversoek
Inligting

Vrouekomitee

 

 

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

Free Books and other free stuff at Calgary Bargains

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

piazza.arkpark.com

ARK Webontwerp © 1998 - 2018
ARK Web Design © 1998 - 2018

Engel met God se Woord, die Bybel

 

Bekering

Bybelteks

Bible Text