Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 7 Februarie 2023 ** Revised: February 7, 2023

    

    

 

 Kom ons sorg vir ons erfenis

 
 
Irene kampkerkhof (De Camp Courant)

Irene kampkerkhof

Op 11 Oktober 1999 begin die 100-jarige herdenking van die Tweede Vryheidsoorlog amptelik. Daarom moet ons nóú die konsentrasiekampkerkhowe in ons omgewings opknap en in stand hou. Van hulle is so verwaarloos dat 'n mens nie die vrymoedigheid het om dit aan ons eie mense te wys nie --wat staan nog buitelanders, wat glo in hulle duisende, juis met die oog op die herdenking, ons land kom besoek. Soos die kerkhowe tans lyk, kan sulke besoekers met reg wonder of ons hoegenaamd ons verlede koester.

Die kampkerkhowe in ons land dra 'n sterk emosionele boodskap, veral die groot aantal kindergraffies, en ons mag nie deur ons versuim om dit in stand te hou die indruk laat dat ons ongeërg staan teen die onreg wat die Engelse teen ons volk gepleeg het nie.

 

De Camp Courant
Op / Up
Erfenis
Hobhouse
Herdenking
Datums
Leesstof
Vryheidsembleem

 

•  • De Camp CourantOp / UpErfenisHobhouseHerdenkingDatumsLeesstofVryheidsembleem

 

ADSA Advertensies

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

piazza.arkpark.com

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

ARK Webontwerp © 1998 - 2023
ARK Web Design © 1998 - 2023

Engel met God se Woord, die Bybel

Bekering

'n Christen…

Bybelteks

Bible Text