Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 7 Februarie 2023 ** Revised: February 7, 2023

    

    

English

Kaapland-konsentrasiekampe

 
   
Aliwal-Noord


Verskeie items uitgegrawe en herwin uit konsentrasiekampe

Kimberley
Norvalspont
Doornbult
Kromelmboog
Port Elizabeth
Oos-Londen
Vryburg
Uitenhage
   
   
   
   
   
   
   
   
Norvalspont-konsentrasiekamp         450 Vroue en kinders sterf

Norvalspont was volgens  Emily Hobhouse, beter ingerig vir die Boere-gevangenes. Hier was darem strate en nommers vir die tente. Kinders is ook in 'n "skooltjie" onderrig.

   
Vryburg-konsentrasiekamp

'n Britse konsentrasiekamp is hier geskep gedurende die Tweede Vryheidsoorlog, wat van 11 Oktober 1899 tot 31 Mei 1902 geduur het. Grafte van slagoffers wat van ontbering gesterf het in diť kamp is in 'n nabygeleŽ begraafplaas te siene.

   

Uitenhage-konsentrasiekamp

Nege persone is in die kamp oorlede. Die oudste was Johanna Nel, 57 jaar, en die jongste die Klopper-baba, 23 dae oud. Van die nege persone was ses kinders en drie volwassenes.

   

De Camp Courant
Op / Up
Oorsig
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaapland
Natal
Vyande
Oorlogsgebeure
Krygsgevangenes
Modes
Projekte
Organiseerders
Volgende uitgawe
Dank
Inligtingsversoek
Inligting

Uitenhage
Doornbult

 

 

ADSA Advertensies

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

piazza.arkpark.com

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

ARK Webontwerp © 1998 - 2023
ARK Web Design © 1998 - 2023

Engel met God se Woord, die Bybel

Bekering

'n Christen…

Bybelteks

Bible Text