Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 7 Februarie 2023 ** Revised: February 7, 2023

    

    

 

 Lees en leef mee

  • Die vrou in die Anglo-Boereoorlog deur Pets Marais

'n Groot verskeidenheid nuwe boeke oor die Tweede Vryheidsoorlog verskyn deesdae op die winkelrakke; pragtige, waardevolle boeke wat ons weer opnuut trots op die Afrikaner-navorser en -skrywer maak. So 'n boek is Die vrou in die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 deur Pets Marais.
Die skrywer gee vir ons in hierdie boek 'n alles-omvattende beskrywing van die wese, karakter en lewenswyse van die vrou op die plaas en in die dorp, die wegvoering na en die verblyf in die konsentrasiekampe, asook die terugkeer van die wat die kampe oorleef het. Sy beskryf die vroue van die joiners, uitstaande vrouefigure, vrouespioene… Dit is 'n boek wat baie lekker lees.

 
  • Kleredrag tydens die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 deur A Malan en A Carelsen

Hierdie boek gee 'n pragtige en volledige weergawe van die kleredrag van 100 jaar gelede met besonder mooi en duidelike foto's. Vir meer inligting sien: Herdenkings

 
  • Tibbie deur dr. Elbie Truter

Tibbie deur dr Elbie Truter vertel die lewensverhaal van Rachel Isabella Steyn, gewilde en geliefde vrou van president MT Steyn van die Oranje-Vrystaat. In hierdie lywige werk, waarvan meer as die helfte uit briewe bestaan, maak die leser ook kennis met die persoon van president Steyn, en die strewes van hulle tydgenote. Dit is tans een van die bes nagevorste biografieŽ op ons winkelrakke!

 
  • Mag ons Vergeet deur Mev E Neethling.

(Let wel: Hierdie boek is nie vir diegene wat wil vergeet nie)

 
  • Vrouegedenkboek

Die skrywer, prof Andries Raath, het besluit dat hy graag saam met die Vrouegedenkboek 'n volledige lys van alle inwoners van die 45 konsentrasiekampe landwyd, wil publiseer. Hierdie inligting moet egter op rekenaar gesit word en daarvoor benodig hy persone met draagbare rekenaars in Pretoria, die Kaap, Bloemfontein en Natal. As daar iemand is wat hiermee kan help, skakel asseblief mev H Samuel by (051) 436-3465 (Bloemfontein).

 

De Camp Courant
Op / Up
Erfenis
Hobhouse
Herdenking
Datums
Leesstof
Vryheidsembleem

 

•  • De Camp CourantOp / UpErfenisHobhouseHerdenkingDatumsLeesstofVryheidsembleem

 

ADSA Advertensies

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

piazza.arkpark.com

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

ARK Webontwerp © 1998 - 2023
ARK Web Design © 1998 - 2023

Engel met God se Woord, die Bybel

Bekering

'n Christen…

Bybelteks

Bible Text