Werfkaart
Konsentrasiekampe
Transvaal
OVS
Kaap
Natal
   
Sitemap
Concentration Camps
Transvaal
OFS
Cape
Natal

Concentration camps during the Anglo Boer War

     
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief
NB: This site is part of ARKpark's archive

Hersien: 7 Februarie 2023 ** Revised: February 7, 2023

    

    

 

 Onthou!

Onthou die landwye herdenkingsgeleentheid by die Vrouemonument
in Bloemfontein op 5 en 6 Oktober 2001!

 
Op 9, 10, en 11 Oktober 2001 DV beplan die Volkskomitee om ons volk op te roep om voor hierdie aangrypende vrouemonument in Bloemfontein te staan wanneer ons hulde sal bring aan:

"die 26 370 vrouwen en kinderen die in de concentratiekampen zijn omgekomen en die ander vrouwen en kinderen die elders ten gevolge van de Oorlog 1899-1902 zijn bezweken."

Herdenkings by kampdorpe

Op 10 Oktober 1998 het herdenkingsgeleenthede op verskeie plekke by konsentrasiekampkerkhowe plaasgevind. Verslag daaroor sal mettertyd in De Camp Courant gedoen word.

Vir meer inligting van gebeure, volg die skakels.

De Camp Courant
Op / Up
Erfenis
Hobhouse
Herdenking
Datums
Leesstof
Vryheidsembleem

 

•  • De Camp CourantOp / UpErfenisHobhouseHerdenkingDatumsLeesstofVryheidsembleem

 

ADSA Advertensies

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

piazza.arkpark.com

Swallow Software at swallowsoftware.arkpark.net
swallowsoftware.arkpark.net
Calgary, Alberta

ARK Webontwerp  1998 - 2023
ARK Web Design  1998 - 2023

Engel met God se Woord, die Bybel

Bekering

'n Christen…

Bybelteks

Bible Text